Termíny veřejných kurzů

Datum Téma kurzu Cena/osobu

Na kurz je možné se přihlásit pouze emailem na na naši adresu hotel@klokocna.cz. Po potvrzení z naší strany, že jsme přihlášku přijali, je nutné složit nevratnou zálohu 1.000 Kč na náš účet č. 43-1000570227/0100 (do vzkazu pro příjemce uveďte “gastrokurz”+datum+jméno účastníka).